เนื่องจาก Font ชื่อว่า TH Sarabun ๙ มีปัญหา
ทำให้เอกสาร Microsoft word เพี้ยน จึงขอความร่วมมือใช้ Fonts อื่น ๆ แทน
เช่น TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
email facebook
 
 
   
 

***หากท่านต้องการเข้าดูรายงานหลักสูตรในระบบเพื่อดูอย่างเดียวโปรดใช้
รหัสผู้ใช้งาน support_nu รหัสผ่าน 1234